Category Archives: 12-Pepejal Geometri

2015 – 2EH PEPEJAL GEOMETRI

2015 01 Pengenalan Bongkah 2015 02 Luas Permukaan Prisma 2015 03 Luas Permukaan Piramid 2015 04 Luas Permukaan Silinder 2015 05 Luas Permukaan Kon 2015 06 Luas Permukaan Sfera

2014 T2 – PEPEJAL GEOMETRI

2 USAHA – PEPEJAL GEOMETRI

2US 01 Pengenalan Pepejal Geometri 2US 02 Luas Permukaan Prisma 2US 03 Luas Permukaan Piramid 2US 04 Luas Permukaan Silinder 2US 05 Luas Permukaan silinder 2US 06 Luas Permukaan kon 2US 07

2 GIGIH – PEPEJAL GEOMETRI

2GI 01 Bentangan Pepejal Geometri 2GI 02 Luas Permukaan Prisma 2GI 03 Luas Permukaan Piramid 2GI 04 Luas Permukaan Silinder 2GI 05 Luas Permukaan Kon 2GI 06 Luas Permukaan Sfera 2GI 07

2 CERIA – PEPEJAL GEOMETRI

2CE 01 Pengenalan Pepejal Geometri 2CE 02 Bentangan 2CE 03 Luas Permukaan Prisma