Category Archives: 06-Integer

2015 1US – INTEGER

01 Nilai Integer 02 Penggunaan No Positif Negatif 03 Penggunaan No Positif Negatif 04 Penambahan Integer 05 Masalah Integer 06 Masalah Integer

B5D3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer

B5D3E1 Menyelesaikan masalah integer yang melibatkan: a) penambahan. b) penolakan Penambahan dan Penolakan Penambahan dan Penolakan – 1ce Contoh Penyelesaian Masalah

B2D6 Mengetahui dan memahami nilai integer

B2D6E1 Membandingkan nilai-nilai bagi dua integer dengan menggunakan simbol > dan < .

B1D1 Mengetahui perkara asas tentang nombor

B1D1E3 Menyebut dan menulis integer. Pengenalan Integer 1us