Category Archives: 01-Nombor Berarah

2015 – 2EH NOMBOR BERARAH

2015 01 Operasi Gabungan No bulat 2015 02 Operasi Gabungan No bulat 2015 03 Darab bahagi No bulat 2015 04 Darab Bahagi No Bulat 2015 05 Pecahan 2015 06 Membanding Pecahan 2015

2014 T2 – 2US NOMBOR BERARAH

2014 T2 – 2GI NOMBOR BERARAH

Kelas 2 Usaha SEMESTA – Nombor Berarah

2US B2D1E1 bANDING DAN SUSUN PERPULUHAN 1 2US B2D1E1 bANDING DAN SUSUN PERPULUHAN 2 2US B3D1E1 MEMBAHAGI INTEGER 2US B3D1E1 MENDARAB INTEGER 2US B3D1E3 Operasi terhadap Perpuluhan Part1 2US B4D1E2 Operasi Gabung

Kelas 2 Gigih SEMESTA – Nombor Berarah

2Gi B3D1E1 – Mendarab integer 2Gi B3D1E1 – Mendarab integer 2Gi B3D1E1 Mendarab Integer 2Gi B3D1E1- Membahagi integer 2GI B3D1E3 – Operasi gabungan integer 2GI B3D1E3 Mendarab Membahagi Pecahan Part1 2GI B3D1E3

Kelas 2 Ceria SEMESTA – Nombor Berarah

2CE B3D1E3 Tambah Tolah Pecahan Perpuluhan 2CE B3D1E3 Tambah tolak Pecahan Part1 2CE B3D1E3 Tambah tolak Pecahan Part2 2CE B3D1E3 Tambah Tolak Pecahan Part3 2CE B3D1E3 Tambah Tolak Pecahan Part4 2CE B3D1E3