Category Archives: 10-Poligon

2015 1US POLIGON

2015 01 Pengenalan Poligon 2015 02 Sisi dan Pepenjuru poligon 2015 03 simetri poligon 2015 04 Melukis simetri poligon 2015 07 Sudut dalam segitiga 2015 08 Sudut dalam segitiga 2015 09 Sudut

B4D7 Membina bentuk geometri

07-B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris.

B3D7 Mengenalpasti dan menentukan ciri-ciri geometri poligon

05-B3D7E2 Menentu dan melukis garis-garis simetri bagi sesuatu bentuk.

B1D5 Mengetahui perkara asas tentang poligon / B2D10 Mengetahui dan memahami konsep poligon

01-B1D5E1 Mengenalpasti ciri-ciri poligon. 02-B2D10E1 Menamakan poligon (segi tiga, sisi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). 03-B2D10E2 Menyatakan ciri-ciri ( bilangan bagi sisi, bucu dan pepenjuru) bagi poligon