Category Archives: 04-Persamaan Linear

2015 2EH – PERSAMAAN LINEAR

01 Sebutan dan Ungkapan Algebra Linear 02 Persamaan Linear 03 Persamaan Linear dalam satu Pembolehubah 04 Selesaikan Per Linear Tambah Tolak 05 Selesaikan Per Linear Darab bahagi 06 Selesaikan Per Linear 07

Kelas 2 Usaha – Persamaan Linear

2US 01 B3D5E1 Menulis Persamaan linear berdasarkan pernyataan 2US 02 B3D5E2 Menentukan nilai yang diberi memenuhi persamaan linear 2US 03 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan Linear 2US 04 B4D4E1 Menyelesaikan Persamaan Linear 2US 05

Kelas 2 Gigih – Persamaan Linear

2GI 01 B1D3E1 Konsep Kesamaan 2GI 03 B2D5E2 Persamaan Linear dalam 1 pembolehubah 2GI 04 B3D5E2 Tentukan nilai dalam persamaan linear 2GI 05 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan Linear 2GI 06 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan

Kelas 2 Ceria – Persamaan Linear

2CE 01 B1D3E1 Konsep Kesamaan 2CE 02 B2D5E2 Persamaan Linear dalam 1 pembolehubah 2CE 03 Menentukan nilai berangka sebagai penyelesaian 2CE 04 Menyelesaiakan persamaan linear 1 2CE 05 Menyelesaiakan persamaan linear 2