Category Archives: 02-Kuasa 2&3, Punca Kuasa 2&3

2015 2EH – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA

01 Kuasa Dua 02 Operasi Kuasa Dua 03 Kuasa Dua Guna Kalkulator 04 Punca Kuasa Dua 05 Operasi Punca Kuasa Dua 06 Operasi Punca Kuasa Dua 07 Kuasa Tiga 08 Operasi Kuasa

2014 T2 – KUASA 2, PUNCA KUASA 2, KUASA 3, PUNCA KUASA 3

Kelas 2 USAHA SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2US B1D1E1 Pengenalan Kuasa Dua 2Us B2D2E2 Tentukan Kuasa Dua 2Us B3D2E3 Tentukan Punca Kuasa Dua 2Us B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa Dua 2US B2D3E1 Menentukan Kuasa 3 2us B3D3E2 Menentukan Punca Kuasa3

Kelas 2 GIGIH SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2Gi B1D1E1 Pengenalan Kuasa Dua 2Gi B3D2E1 Tentu Anggar Kuasa Dua Part1 2Gi B3D2E1 Tentu Anggar Kuasa Dua Part2 2Gi B3D2E3 Tentukan Punca Kuasa Dua 2GI B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa 2 2GI

Kelas 2 Ceria SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2CE – B1D1E1 – Pengenalan Kuasa Dua 2Ce B2D2E3 Menentukan Punca kuasa 2 2CE B3D2E1 Menganggar Kuasa 2 2Ce B3D2E1 Tentu Kuasa Dua 2CE B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa 2 2ce B1D1E2 Kuasa3