Category Archives: 12-Pepejal Geometri

2015 1US Pepejal dan Isipadu

2015 01 Pengenalan Pepejal Geometri 2015 02 Kubus Kuboid 2015 03 Bentangan 2015 04 Bentangan 2015 05 Isipadu

B5D5 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid

06-B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.

B4D9 Membuat model pepejal

04-B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid.

B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid

03-B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid

B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid

02-B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan Kuboid

B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid

01-B1D6E1 Mengenalpasti objek-objek kubus dan kuboid.