Category Archives: 07-Ungkapan Algebra

2015 1US – UNGKAPAN ALGEBRA I

01 Pembolehubah 02 Pembolehubah 03 Sebutan Serupa Ung Algebra 04 Ungkapan Algebra 05 Memudahkan Ungkapan Algebra 06 Memudahkan Ungkapan Algebra

B3D5 Memudahkan ungkapan algebra

B3D5E1 Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa.

B2D7 Mempunyai kefahaman tentang Algebra

B2D7E1 Menyatakan: a) pembolehubah dalam satu situasi. b) sebutan algebra dengan satu pembolehubah. c) pekali dalam sebutan algebra dengan satu pembolehubah. d) sebutan serupa dan tak serupa dengan satu pembolehubah. e) sebutan

B1D2 Mengetahui perkara asas tentang algebra

B1D2E1 Menggunakan abjad untuk mewakili pembolehubah.