Category Archives: 08-Ukuran Asas

2015 1US Ukuran Asas

2015 01 Ukuran Asas Panjang 2015 02 Ukuran Asas Menukar Unit Panjang 2015 03 Ukuran Asas Operasi Panjang 2015 04 Ukuran Asas Operasi Panjang 2015 05 Ukuran Asas Operasi Panjang UniCONR 2015

B4D5 Menyelesaikan masalah berkaitan ukuran asas

B4D5E1 Menggunakan operasi asas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) panjang. c) masa.

B2D8 Mempunyai kefahaman tentang anggaran dalam ukuran asas

B2D8E1 Menganggar dalam unit-unit yang sesuai: a) panjang sesuatu objek B2D8E2 Membuat penukaran unit-unit: a) panjang (mm, cm, m dan km). b) jisim (mg, g, kg dan tan). c) masa (saat, minit,

B1D3 Mengetahui perkara asas tentang ukuran

B1D3E3 Menyatakan: a) kesesuaian pengukuran masa bagi sesuatu peristiwa. b) masa dalam sistem dua belas jam c) masa dalam sistem dua puluh empat jam