Category Archives: 09-Sudut dan Garis

2015 1US SUDUT DAN GARISAN I

2015 01 Menamakan sudut 2015 02 Jangka sudut 2015 03 Melukis sudut guna jangka sudut 2015 04 Jenis sudut 2015 05 Mengukur sudut 2015 06 Menentukan nilai sudut 2015 07 Mengukur sudut

B4D6 Membina sudut dan menyelesaikan masalah berkaitan ciri-ciri sudut

07-B4D6E1 Melukis sudut tirus, sudut tegak dan sudut cakah dan sudut refleks menggunakan protraktor Membina sudut reflex – 1Ce Membina sudut reflex – 1Gi 08-B4D6E2 Menentukan : a) sudut-sudut pada garis lurus

B3D6 Mengenalpasti dan menentukan jenis- jenis dan ciri-ciri sudut

05-B3D6E1 a) Mengukur sudut menggunakan protraktor. b) Melukis sudut menggunakan protraktor. c) Mengenal, membanding dan mengkelas sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks. Mengukur sudut bersama pelajar – 1 Gigih

B2D9 Memahami konsep sudut dan garis

02-B2D9E1 Menandakan dan melabelkan sudut. 03-B2D9E2 Menentukan ciri-ciri: a) garis selari. b) garis serenjang c) garis bersilang

B1D4 Mengetahui perkara asas tentang sudut

B1D4E1 Mengenalpasti sudut tirus, sudut tegak, sudut cakah dan sudut refleks. Penerangan tentang sudut – 1 Gigih Penerangan tentang sudut – 1 Ceria