Category Archives: 03-Pecahan

2016 1GIGIH PECAHAN

2016 01 1GI Pengenalan Pecahan 2016 02 1GI Pengangka Penyebut 2016 03 1GI Pecahan Setara 2016 04 1GI Menentukan Pecahan Setara 2016 05 1GI Membandingkan Pecahan 2016 06 1GI Sebutan Terendah 2016

2016 1EHSAN PECAHAN

2016 01 1EH Pengenalan Pecahan 2016 02 1EH Pecahan Setara 2016 03 1EH Menukar Pecahan Tak wajar ke no bercampur 2016 04 1EH Menukar Pecahan Tak wajar ke no bercampur 2016 05

2015 – 1US PECAHAN

2015 01 Pengenalan Pecahan 2015 02 Membanding Pecahan 2015 03 Pecahan Sebutan Terendah 2015 04 Pecahan Bercampur 2015 05 Pecahan Wajar Tak Wajar 2015 06 Penambahan Pecahan 2015 07 Penolakan Pecahan 2015

B5D1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan melibatkan gabungan operasi Pecahan

B5D1E1- gabungan operasi nombor bulat, pecahan dan nombor perpuluhan.

B3D3 Melakukan operasi asas ke atas Pecahan

05-B3D3E1 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas pecahan Penambahan Pecahan Penolakan Pecahan Penambahan dan Penolakan Pecahan Pendaraban Membahagi Pecahan

B2D3 Mengetahui dan memahami nilai Pecahan

02-B2D3E1 Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. 1 Ceria 03-B2D3E2 Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar dan sebaliknya.

B1D1 Mengetahui perkara asas tentang Pecahan

01-B1D1E2 Mengenalpasti pecahan, nombor bercampur, pecahan wajar dan pecahan tak wajar.