Category Archives: 07- Pembinaan Geometri

2015 – 2EH PEMBINAAN GEOMETRI

2015 01 Tembereng Garis 2015 02 Membahagi 2 sama Garis 2015 03 Membahagi 2 sama Garis 2015 04 Membina Garis Serenjang melalui 1 titik 2015 05 Membina Garis Serenjang melalui 1 titik

2014 T2 – 2GI PEMBINAAN GEOMETRI

2014 T2 – 2US PEMBINAAN GEOMETRI

Kelas 2 Usaha – Pembinaan Geometri

2US 01 Pengenalan Geometri tembereng garis 2US 02 Membina Garis Serenjang 2US 03 Membina sudut

Kelas 2 Gigih – Pembinaan Geometri

2GI 01 Tembereng garis 2GI 02 Membina segitiga diberi 3 sisi 2GI 03 Membina garis serenjang 2GI 04 Membahagi 2 sama garis 2GI 05 Membina Sudut

Kelas 2 Ceria – Pembinaan Geometri

2CE 03 Pembinaan Membahagi 2 garis 2CE 04 Pembinaan garis serenjang 2CE 05 membina sudut 60 darjah 2CE 06 Membina sudut 120 darjah 2CE 07 membahagi 2 sama sudut 2CE 08 membina