Category Archives: 04-Perpuluhan

2015 1US – PERPULUHAN

01 Mewakilkan Perpuluhan 02 Nilai Tempat Perpuluhan 03 Menukar Perpuluhan Pecahan 04 Membundarkan perpuluhan 05 Tambah Tolak Perpuluhan 06 Darab bahagi Perpuluhan 07 Operasi Gabungan Perpuluhan

B4D3 Melakukan operasi yang melibatkan gabungan perpuluhan

B4D3E1 Melakukan pengiraan yang melibatkan mana-mana gabungan nombor perpuluhan.

B3D4 Melakukan pembundaran dan operasi asas ke atas nombor perpuluhan

03-B3D4E1 Membundarkan nombor perpuluhan 04-B3D4E2 Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor perpuluhan. Penambahan Penolakan Pendaraban Perpuluhan Pembahagian Perpuluhan

B2D4 Hubungan antara nombor perpuluhan dengan pecahan dan nilai nombor perpuluhan

04-B2D4E1 Menukar pecahan-pecahan kepada nombor-nombor perpuluhan dan sebaliknya 02-B2D4E3 Membandingkan nilai-nilai bagi dua nombor perpuluhan