Category Archives: 04- Nisbah, Kadar dan Kadaran

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – Nisbah, Kadar dan Kadaran

KSSM17 1SA 01 Nisbah Setara KSSM17 1SA 02 Nisbah termudah KSSM17 1SA 03 Menukar unit Kadar KSSM17 1SA 04 Kadar KSSM17 1SA 05 Kadaran KSSM17 1SA 06 Perkadaran KSSM17 1SA 07 Nisbah

2017 KSSM Tingkatan 1 INTELEK – Nisbah, Kadar dan Kadaran

KSSM17 1IN 01 Pengenalan Nisbah KSSM17 1IN 02 Nisbah Setara KSSM17 1IN 03 Kadar KSSM17 1IN 04 Kadaran KSSM17 1IN 05 Kadaran KSSM17 1IN 06 Kadaran KSSM17 1IN 07 Nisbah 3 kuantiti