2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – GARIS DAN SUDUT

KSSM17 1SA 01 Kekongruenan KSSM17 1SA 02 Jenis Sudut KSSM17 1SA 03 Sudut Pelengkap, Penggenap, konjugat KSSM17 1SA 04 Sudut Pelengkap, Penggenap, konjugat KSSM17 1SA 05 Sudut Pelengkap, Penggenap, konjugat

2017 KSSM Tingkatan 1 INTELEK – GARIS DAN SUDUT

KSSM17 1IN 01 Kekongruenan KSSM17 1IN 02 Sudut Pelengkap, Penggenap, konjugat KSSM17 1IN 03 Sudut Pelengkap, Penggenap, konjugat KSSM17 1IN 04 Sudut garis bersilang KSSM17 1IN 05 Sudut garis bersilang KSSM17 1IN

2017 KSSM Tingkatan 1 INTELEK – KETAKSAMAAN LINEAR

KSSM17 1IN 01 Ketaksamaan 7.1.1 Membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. 7.1.1 Gunakan garis nombor untuk mewakilkan hubungan ketaksamaan, Libatkan nombor negatif KSSM17 1IN 02 Ketaksamaan dalam garis

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – KETAKSAMAAN LINEAR

KSSM17 1SA 01 Konsep Ketaksamaan KSSM17 1SA 02 Ketaksamaan Garis Nombor KSSM17 1SA 03 Ketaksamaan Garis Nombor KSSM17 1SA 04 Ketaksamaan Garis Nombor KSSM17 1SA 05 Sifat-sifat ketaksamaan KSSM17 1SA 06 Ketaksamaan

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – PERSAMAAN LINEAR

KSSM17 1SA 01 Kesamaan KSSM17 1SA 02 Membina Persamaan Linear KSSM17 1SA 03 Menyelesaikan Persamaan Linear 1 Pembolehubah KSSM17 1SA 04 Menyelesaikan Persamaan Linear 1 Pembolehubah KSSM17 1SA 05 Menyelesaikan Persamaan Linear

2017 KSSM Tingkatan 1 INTELEK – PERSAMAAN LINEAR

KSSM17 1IN 01 Mencari nilai dalam 1 PU KSSM17 1IN 02 Mencari nilai dalam 1 PU KSSM17 1IN 03 Persamaan linear dalam 2 PU KSSM17 1IN 04 Persamaan linear dalam 2 PU

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – UNGKAPAN ALGEBRA

KSSM17 1SA 01 Sebutan Algebra KSSM17 1SA 02 Sebutan Serupa tak Serupa KSSM17 1SA 03 Ungkapan Algebra KSSM17 1SA 04 Menentukan Nilai Ungkapan Algebra KSSM17 1SA 05 Menentukan Nilai Ungkapan Algebra KSSM17

2017 KSSM Tingkatan 1 INTELEK – UNGKAPAN ALGEBRA

  KSSM17 1IN 01 Pengenalan Pembolehubah KSSM17 1IN 02 Sebutan Algebra KSSM17 1IN 03 Sebutan Serupa tak serupa KSSM17 1IN 04 Ungkapan Algebra KSSM17 1IN 05 Bilangan Sebutan KSSM17 1IN 06 Menyelesaikan

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – Nisbah, Kadar dan Kadaran

KSSM17 1SA 01 Nisbah Setara KSSM17 1SA 02 Nisbah termudah KSSM17 1SA 03 Menukar unit Kadar KSSM17 1SA 04 Kadar KSSM17 1SA 05 Kadaran KSSM17 1SA 06 Perkadaran KSSM17 1SA 07 Nisbah

2017 KSSM Tingkatan 1 SARJANA – Kuasa 2, Punca Kuasa 2, Kuasa 3, Punca Kuasa 3

KSSM17 1SA 01 Kuasa Dua KSSM17 1SA 02 Punca Kuasa Dua KSSM17 1SA 03 Kuasa Dua Pecahan KSSM17 1SA 04 Kuasa Dua Sempurna KSSM17 1SA 05 Punca Kuasa Dua