Category Archives: 10- Bulatan

2015 – 2EH BULATAN

2015 01 Bahagian Bulatan 2015 02 Bahagian Bulatan 2015 03 Mencari Pusat Bulatan 2015 04 Lilitan Bulatan 2015 05 Mencari Nilai lilitan Bulatan 2015 06 Mencari Nilai lilitan Bulatan 2015 07 Mencari

2014 T2 – BULATAN

Kelas 2 Usaha – Bulatan

2US 01 Pengenalan Bulatan 2US 02 Membina bulatan, perentas dan sektor 2US 03 Mencari pusat bulatan 1 2US 04 Mencari pusat bulatan 2 2US 05 Mencari pusat bulatan 3 2US 06 Lilitan

Kelas 2 Gigih – Bulatan

2Gi 01 Pengenalan Bulatan 2Gi 02 Membina bulatan, perentas dan sektor 2Gi 03 Menentukan Pusat bulatan 2Gi 04 Panjang Lengkok 2Gi 05 Menyelesaikan masalah panjang lengkok 2Gi 06 Luas Bulatan 2Gi 07

Kelas 2 Ceria – Bulatan

2CE 01 Pengenalan Bulatan 2ce 03 Lilitan Bulatan 2ce 03 Membina Perentas Bulatan 2ce 04 Membina sektor Bulatan 2ce 05 Mencari Pusat Bulatan 2ce 06 Mencari jejari apabila diberi Lilitan Bulatan 2ce

2US – Bulatan

Pengenalan kepada bulatan Membina bulatan, perentas dan sektor