Category Archives: 08- Koordinat

2015 – 2EH KOORDINAT

2015 01 Titik Koordinat 2015 02 Skala Satah Cartesian 2015 03 Menentukan Titik Koordinat 2015 04 Jarak Antara 2 titik 2015 05 Jarak Antara 2 titik 2015 06 Jarak Antara 2 titik

2014 T2 – KOORDINAT

Kelas 2 Usaha – Koordinat

2US 01 Pengenalan Koordinat dan skala 2US 02 mencari jarak antara 2 titik koordinat 2US 04 menyelesaikan masalah yg melibatkan jarak koordinat Part 1 2US 03 menyelesaikan masalah yg melibatkan jarak koordinat

Kelas 2 Gigih – Koordinat

2GI 01 Pengenalan Koordinat 2GI 02 Skala Koordinat 2GI 03 menentukan jarak antara 2 titik 2GI 03 Menentukan titik tengah antara titik 2GI 04 Menentukan titik tengah antara titik 2GI 05 Menentukan

Kelas 2 Ceria – Koordinat

2CE 01 Pengenalan Koordinat 2CE 02 Skala Koordinat 2CE 03 Jarak antara 2 titik selari paksi 2CE 04 Jarak antara 2 titik tidak selari paksi 2CE 05 Titik tengah koordinat 1 2CE