Monthly Archives: February 2014

3 GIGIH SEMESTA – Poligon II

3GI 01 Pengenalan Poligon Simetri 3GI 02 Membina Poligon berdasarkan sudut di pusat 3GI 03 Membina segi3, segi4 dan Heksagon 3GI 04 Hasil Tambah sudut pedalaman dan peluaran poligon 3GI 05 sudut