Monthly Archives: July 2013

Muat Turun Soalan Matematik

Kelas 2 Usaha – Pembinaan Geometri

2US 01 Pengenalan Geometri tembereng garis 2US 02 Membina Garis Serenjang 2US 03 Membina sudut

Kelas 2 Gigih – Pembinaan Geometri

2GI 01 Tembereng garis 2GI 02 Membina segitiga diberi 3 sisi 2GI 03 Membina garis serenjang 2GI 04 Membahagi 2 sama garis 2GI 05 Membina Sudut

Kelas 2 Ceria – Pembinaan Geometri

2CE 03 Pembinaan Membahagi 2 garis 2CE 04 Pembinaan garis serenjang 2CE 05 membina sudut 60 darjah 2CE 06 Membina sudut 120 darjah 2CE 07 membahagi 2 sama sudut 2CE 08 membina

Kelas 2 Usaha – Teorem Pythagoras

2US 01 Pengenalan Teorem Pythagoras 2US 02 Menentukan panjang sisi dalam segitiga tegak 2US 03 AKAS Teorem Pythagoras 2US 04 menyelesaikan masalah teorem phythagoras

Kelas 2 Gigih – Teorem Pythagoras

2GI 01 Pengenalan Teorem Phythagoras 2GI 02 Teorem Phythagoras Hubungan antara panjang sisi 2GI 03 Mencari pjg sisi dlm Teorem Phythagoras 2GI 04 Akas Teorem Phythagoras 2GI 05 Menyelesaikan masalah Teorem Phythagoras

Kelas 2 Ceria – Teorem Pythagoras

2CE 01 Pengenalan Teorem Phytagoras 2CE 02 Asas Teorem Phytagoras 2CE 03 Menentukan panjang sisi dalam segitiga tepat 2CE 04 AkasTeorem Phytagoras

Kelas 2 Usaha – Nisbah, Kadar dan Kadaran

2US 01 Nisbah dua kuantiti 2us 02 Nisbah setara 2us 03 Permudahkan nisbah 2us 04 Kadaran 1 2us 05 kadaran 2 2us 06 kadaran 3 2us 07 kadaran 4 2us 08 Nisbah

Kelas 2 Gigih – Nisbah, Kadar dan Kadaran

2Gi 01 Nisbah 2 kuantiti 2Gi 02 Nisbah Setara 2 kuantiti 2Gi 03 Memudahkan sebutan terendah Nisbah 2 kuantiti 2Gi 04 Nisbah 2 kuantiti yang berkaitan 2Gi 05 Kadaran 1 2GI 06

Kelas 2 Ceria – Nisbah, Kadar dan Kadaran

2CE 01 Nisbah 2 kuantiti 2CE 02 Nisbah 2 kuantiti 2CE 03 Nisbah 3 kuantiti 2CE 04 Nisbah 3 kuantiti yang setara 2CE 05 Nisbah 3 kuantiti dalam sebutan terendah 2CE 06