Monthly Archives: April 2013

Kelas 2 Usaha – Persamaan Linear

2US 01 B3D5E1 Menulis Persamaan linear berdasarkan pernyataan 2US 02 B3D5E2 Menentukan nilai yang diberi memenuhi persamaan linear 2US 03 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan Linear 2US 04 B4D4E1 Menyelesaikan Persamaan Linear 2US 05

Kelas 2 Gigih – Persamaan Linear

2GI 01 B1D3E1 Konsep Kesamaan 2GI 03 B2D5E2 Persamaan Linear dalam 1 pembolehubah 2GI 04 B3D5E2 Tentukan nilai dalam persamaan linear 2GI 05 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan Linear 2GI 06 B3D5E3 Menyelesaikan Persamaan

Kelas 2 Ceria – Persamaan Linear

2CE 01 B1D3E1 Konsep Kesamaan 2CE 02 B2D5E2 Persamaan Linear dalam 1 pembolehubah 2CE 03 Menentukan nilai berangka sebagai penyelesaian 2CE 04 Menyelesaiakan persamaan linear 1 2CE 05 Menyelesaiakan persamaan linear 2

Kelas 2 Ceria – Ungkapan Algebra 2

2ce 01-B2D4E1 Pengenalan UA 2Ce 02-B2D4E1 Sebutan serupa 2CE 03-B1D2E2 Ungkapan Algebra 2CE 04-B1D2E2 Bilangan Sebutan Ungkapan Algebra 2Ce 05-B3D4E3 Menentukan Nilai UA 2CE 06 B3D4E4 Menambah manolak UA

Kelas 2 Gigih – Ungkapan Algebra 2

2GI 01 B2D4E1 Pengenalan UA 2GI 02 B2D4E1 Pekali 2GI 03 B2D4E1 Sebutan Serupa 2GI 04 B2D4E1 Mendarab UA 2GI 05 B3D4E4 Memudahkan UA tambah Tolak

Kelas 2 USAHA – Ungkapan Algebra 2

2US 01 B2D4E1-Pekali dlm Sebutan Algebra 2us 2US 02 B2D4E1-Sebutan serupa dan Sebutan tak serupa 2US 03 B3D4E1 Mendarab dan membahagi Ungkapan Algebra 2US 04 B3D4E1 Mendarab Sebutan Algebra 2US 05 B3D4E1-Membahagi

Kelas 2 USAHA SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2US B1D1E1 Pengenalan Kuasa Dua 2Us B2D2E2 Tentukan Kuasa Dua 2Us B3D2E3 Tentukan Punca Kuasa Dua 2Us B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa Dua 2US B2D3E1 Menentukan Kuasa 3 2us B3D3E2 Menentukan Punca Kuasa3

Kelas 2 GIGIH SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2Gi B1D1E1 Pengenalan Kuasa Dua 2Gi B3D2E1 Tentu Anggar Kuasa Dua Part1 2Gi B3D2E1 Tentu Anggar Kuasa Dua Part2 2Gi B3D2E3 Tentukan Punca Kuasa Dua 2GI B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa 2 2GI

Kelas 2 Ceria SEMESTA – KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA, PUNCA KUASA TIGA

2CE – B1D1E1 – Pengenalan Kuasa Dua 2Ce B2D2E3 Menentukan Punca kuasa 2 2CE B3D2E1 Menganggar Kuasa 2 2Ce B3D2E1 Tentu Kuasa Dua 2CE B3D2E4 Mendarab Punca Kuasa 2 2ce B1D1E2 Kuasa3

Kelas 2 Usaha SEMESTA – Nombor Berarah

2US B2D1E1 bANDING DAN SUSUN PERPULUHAN 1 2US B2D1E1 bANDING DAN SUSUN PERPULUHAN 2 2US B3D1E1 MEMBAHAGI INTEGER 2US B3D1E1 MENDARAB INTEGER 2US B3D1E3 Operasi terhadap Perpuluhan Part1 2US B4D1E2 Operasi Gabung