Monthly Archives: January 2013

B5D5 Menyelesaikan masalah yang Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid

06-B5D5E1 Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu kuboid.

B4D10 Mencari isi padu bentuk 3 matra

05-B4D10E1 b) Mencari isi padu kuboid

B4D9 Membuat model pepejal

04-B4D9E1 Membuat model kubus dan kuboid.

B3D9 Menentukan ciri-ciri geometri bagi kubus dan kuboid

03-B3D9E1 Melukis bentangan kubus dan kuboid

B2D12 Mengetahui dan memahami konsep kubus dan kuboid

02-B2D12E1 Menyatakan ciri-ciri geometri bagi kubus dan Kuboid

B1D6 Mengetahui perkara asas tentang kubus dan kuboid

01-B1D6E1 Mengenalpasti objek-objek kubus dan kuboid.

B4D8 Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dan luas

04-B4D8E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan: a) perimeter. b) luas. 05-B4D8E2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga, segi empat tepat, segi empat selari dan trapezium.

B3D8 Mencari perimeter dan luas

02-B3D8E1 Mencari perimeter bagi suatu gambarajah. 03-B3D8E2 Mencari luas a) segi empat tepat. b) segi tiga. c) segi empat selari. d) trapezium.

B2D11 Mengetahui dan memahami konsep perimeter dan luas

01-B2D11E1 Menyatakan perimeter bagi suatu kawasan.

B4D7 Membina bentuk geometri

07-B4D7E2 Melukis segi tiga dan sisi empat dengan menggunakan protraktor dan pembaris.